شماره : 1442
۶ / ۶ / ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۴

سی و هشتمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” ایمان به خدا و ایدئولوژی خانواده” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و هشتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید. جناب آقای دکتر فریبا

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و هشتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر فریبا علاسوند ، استادیار  پژوهشکده زن و خانواده، در این نشست که سه شنبه  گذشته  مردادماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1442 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۴:۲۲
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1439
۱۶ / ۵ / ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۸

سی وهشتمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” ایمان به خدا و ایدئولوژی خانواده” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وهشتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۱۹   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وهشتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۱۹   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی سرکار خانم دکتر فریبا علاسوند ، استادیار پژوهشکده زن و خانواده، با موضوع ” ایمان به خدا و ایدئولوژی خانواده”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۱۹/۰۵/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1439 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۸:۵۲
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1436
۱۶ / ۵ / ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳

سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” الگوی اسلامی – ایرانی توسعه و پیشرفت، بزرگترین چالش ایمانی ایران پساانقلاب” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و هفتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید. جناب آقای دکتر سلیمان

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و هفتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر سلیمان خاکبان ، عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه قم ، در این نشست که سه شنبه  گذشته  مردادماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1436 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۳:۱۴
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1433
۱۶ / ۵ / ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹

سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” الگوی اسلامی – ایرانی توسعه و پیشرفت، بزرگترین چالش ایمانی ایران پساانقلاب ” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وهفتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۱۲   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وهفتمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۱۲   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی جناب آقای دکتر سلیمان خاکبان ، عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه قم، با موضوع ” الگوی اسلامی – ایرانی توسعه و پیشرفت، بزرگترین چالش ایمانی ایران پساانقلاب”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۱۲/۰۵/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1433 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۹:۴۵
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1430
۱۶ / ۵ / ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵

سی و ششمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” بررسی جایگاه فضیلت ایمان در نظریه اخلاقی قرآن” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و ششمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.   حجت‌الاسلام والمسلمین جناب

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و ششمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدمحمدباقر میرصانع دانش آموخته دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم و هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ، در این نشست که سه شنبه  گذشته  مردادماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

ایمان در مقابل کفر به عنوان مهمترین صفت نیک در قرآن مطرح است. بررسی و تبیین جایگاه ایمان در نظریه اخلاقی قرآن یکی از موضوعات مهم و در خور توجه در حوزه اخلاق و ایمان است. در این نشست سعی شده در سه بخش درآمدی بر جایگاه ایمان در نظریه اخلاقی قرآن ارائه شود.
در بخش اول در باب نظریه اخلاقی قرآن صحبت می‌شود و به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده می‌شود. نظریه اخلاقی چیست؟ جایگاه اخلاق در قرآن چیست؟ نظریه اخلاقی قرآن چیست؟
بخش دوم نشست شامل بررسی جایگاه ایمان در نظریه اخلاقی قرآن خواهد بود. در این بخش به تعریف ایمان در قرآن، فضیلت اخلاقی بودن آن، محوری بودن آن و نقش ایمان در تحقق سعادت پرداخته می‌شود.
ایمان در قرآن فراتر از ایمان کلامی و فقهی است. ایمان اخلاقی بیش از اعتقاد به آموزه‌های دینی و مذهبی است بلکه فضیلت ایمان شامل سه بعد معرفتی، عاطفی و رفتاری است.
فضیلت ایمان مهم‌ترین فضیلت در میان فضایل اخلاقی قرآن و محوری‌ترین فضیلت است. ابتدای ورود در اخلاق قرآن با تلبس به فضیلت ایمان است. در اخلاق قرآنی فضیلت ایمان فضیلت دائمی است که تنها از شدت و ضعف پیدا می‌کند. این فضیلت تنها شرط مسیر اخلاق قرآنی است بلکه سعادت قرآنی که غایت اخلاق است نیز مشروط به همین ایمان است. در حقیقت بهشت یا قرب الهی ظهور و بروز فضیلت ایمان است.

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1430 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۵:۱۳
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1427
۱۶ / ۵ / ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲

سی و ششمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” بررسی جایگاه فضیلت ایمان در نظریه اخلاقی قرآن” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وششمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۵   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وششمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۵   مرداد ماه جاری؛ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدمحمدباقر میرصانع دانش آموخته دکتری فلسفه  اخلاق دانشگاه قم و هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، با موضوع ” بررسی جایگاه فضیلت ایمان در نظریه اخلاقی قرآن”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۰۵/۰۵/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1427 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۲:۰۰
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر