شماره : 1419
۲۳ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۹:۳۰

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” راهکارهای حیات معنوی و ارتقای باورهای دینی ” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وپنجمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۲۹   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وپنجمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۲۹   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد حیدری خراسانی؛ عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، با موضوع ” راهکارهای حیات معنوی و ارتقای باورهای دینی ”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1419 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۰:۲۷
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1415
۲۳ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۹:۲۱

سی و چهارمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” تحلیل روان شناختی غزالی از ایمان و مراتب آن” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و چهارمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید. جناب آقای دکتر محمدامین

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و چهارمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر محمدامین خوانساری دانش آموخته دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث، در این نشست که سه شنبه  گذشته  خرداد ماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

ایمان از جمله مفاهیم اساسی دین است که شاخصه مهمی در ابعاد مختلف نظری و عملی دینداری است. اندیشمندان و دین‌پژوهان گوناگونی سعی در تبیین این مفهوم داشته‌اند. غزالی از جمله اندیشمندان اسلامی تاثیرگذار است که رویکردهای روانشناختی به مفاهیم دینی داشته است. دیدگاه‌های وی از این جهت اهمیت دارد که به مسائلی مانند ایمان از منظرهای مختلف نقلی، عقلی و شهودی با جامعیت نگریسته است. بررسی دیدگاه غزالی نشان می‌دهد که وی رویکردی روان‌شناختی به ایمان داشته است. او ماهیت ایمان را تصدیقی نسبت به قلب دانسته که همان تصدیق روانی است. تصدیق در ایمان را هم نوعی تصدیق روان‌شناسانه دانسته که در فطرت بشری به ودیعه گذاشته است.غزالی مراتبی برای ایمان ذکر کرده که دربردارنده مراتب گوناگون دینداری انسان هستند. اراده انسان در ایمان جایگاهی اساسی دارد. هرچه ایمان انسان بیش‌تر گردد، انسان به دنبال کم نمودن اراده شخصی و افزایش اراده الهی است.  این مسیری صعودی در دینداری مومنانه است که ثمرات بسیاری در حیات دینی دارد.همچنین غزالی کوشیده تا اثرات حیات را در مراتب مختلف ایمان نشان دهد. آثار معرفتی، آثار معنوی، آثار عاطفی ـ هیجانی، آثار اخلاقی و آثار اجتماعی از جمله آثار محل توجه غزالی در ایمان است.

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1415 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۱:۰۹
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1412
۱۷ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۰

سی و چهارمین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” تحلیل روان شناختی غزالی از ایمان و مراتب آن” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وچهارمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۲۲   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وچهارمین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته  ۲۲   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدامین خوانساری دانش آموخته دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث، با موضوع ” تحلیل روان شناختی غزالی از ایمان و مراتب آن”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۲۲/۰۴/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1412 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۰:۰۹
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1408
۱۷ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۹

سی و سومین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” ایمان و چالش های انسان معاصر در عصر غیبت” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و سومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.   حجت الاسلام والمسلمین

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی و سومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روح الله شاکری زواردهی دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه معارف اسلامی، در این نشست که سه شنبه  گذشته  خرداد ماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

 

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1408 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۹:۲۴
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1405
۹ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۷

سی و سومین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” ایمان وچالش های انسان معاصر در عصر غیبت” برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وسومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته ۱۵   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی وسومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران که در نیمه خرداد ۱۴۰۰ برگزار می گردد، سه شنبه این هفته ۱۵   تیر ماه جاری؛ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روح الله شاکری زواردهی دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه معارف اسلامی، با موضوع ” ایمان وچالش های انسان معاصر در عصر غیبت”بصورت مجازی برگزار می گردد.

⏰زمان: سه شنبه ۱۵/۰۴/۱۴۰۰  ساعت ۲۱

 

 

 👆لینک ورود به جلسه👇                        **  شرکت برای عموم آزاد است.  **

 

www.marref.ir/ikq

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1405 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۷:۳۰
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1402
۹ / ۴ / ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۷

سی دومین نشست از سلسله نشست های همایش ” چالش های ایمان و عصر جدید” با موضوع ” نسبت ایمان و کفر با یقین و شک” برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی دومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید. جناب آقای دکتر محمدکاظم شاکر

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، سی دومین نشست از مجموعه نشست های همایش ” ایمان و چالش های عصر جدید” به همت انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری کمیته برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر محمدکاظم شاکر استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، در این نشست که سه شنبه  گذشته  خرداد ماه  ۱۴۰۰  با توجه به محدودیت های اعلام شده، بصورت مجازی برگزار گردید؛ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که خلاصه مطالب مطرح شده در ادامه آورده می شود:

مطابق برخی از آیات قرآن کریم، «مؤمنان» کسانی هستند که به آیات خدا «یقین» دارند، و «کافران» کسانی‌اند‌ که به آیات الهی «یقین» نمی‌ورزند و به طور دائم نسبت به آنها در «شک» به سر می‌برند. همچنین در برخی آرای فقهی، شک‌کنندگان در وجود حق‌تعالی و نیز کسانی که در حقانیت پیامبر گرامی اسلام شک دارند، در ردیف افراد کافر به شمار آمده‌اند! با توجه به ظاهر آیات مورد اشاره و نیز احکام فقهی، این سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا هر گونه شکی در اعتقادات مستلزم کفر است؟ همچنین این سؤال پیش می‌آید: آیا تا فردی یقینِ قلبی به گزاره‌های دینی نداشته باشد، نمی‌توان او را مؤمن به شمار آورد؟ در بحث «نسبت ایمان و کفر با یقین و شک»، با بررسی آیاتی که در آنها از یقین و شک و مشتقات آنها استفاده شده، و نیز واژگان هم‌خانواده با آن دو، نظیر اطمینان، مریه و ریب، و دقت در سیاق آیات مورد نظر، به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد. نگاه سطحی به مفاهیم قرآنی و عدم توجه به «معنای ارتباطیِ» واژگان قرآن کریم سبب شده تا خلط معانی حقیقی و مجازی صورت گیرد و بی‌جهت، هر گونه تردید ذهنی یا قلبی در اعتقادات در رتبه «کفر» و «بی‌ایمانی» به شمار آید.

ثبت شده در سایت انجمن كلام اسلامی حوزه طی شماره 1402 توسط انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و در روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۷:۰۶
© Copyright 2021 https://ikq.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر