احادیث

کتابخانه

پیوند ها

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی

دوازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی برگزار گردید

 

 

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، دوازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه در تاریخ 28 فروردین ماه جاری برگزار گردید.


مطالعه بیشتر...
 

دوازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی برگزار می گردد

دوازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می گردد.