نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3416
پرینت

همایش، نشست های علمی، نقد کتاب 1396- 1395

 


نشست علمی برداشت هایی نادرست از خاتمیت قرآنی 1396/07/25


 


نقد کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه‌ها و جریان‌های کلامی)  1396/07/26

 


نشست علمی امکان‌سنجی تعریف علم در قرآن  1396/07/30


نشست علمی اقامه ادله کلامی بر پایه نگاه مجموعی به آیات قرآن کریم  1396/08/04

 

 


نشست علمی جایگاه ادراک حسی در نظام معرفت شناسی قرآن  1396/08/07

 


نشست علمی نقد استدلال­ های قرآنی مدعیان یمانی  1396/08/08

 


نشست علمی بررسی و نقد دیدگاه های سکولاریستی نسبت به وحی  1396/08/09

 

 


نشست علمی سریان ولایت الهی در قرآن و عهد جدید   1396/08/11

 

 


نشست علمی نقد و بررسی باستان گرایی (بررسی تاریخی و نقد کلامی)  1396/09/22


 


 

نشست علمی نقد کتاب قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان  1396/10/20


 


نشست علمی بررسی وضعیت تربیت ایمان مذهبی در نظام آموزش و پرورش   1396/10/24

 

 


نشست علمی بررسی مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی   1396/10/30

 


کرسی علمی ترویجی "قرینه گرایی در قرآن" 1396/11/24

 


پیش کرسی نظریه پردازی "نظریه چتری ارزش اخلاقی" (حق‌گروی) با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی  1396/11/28


 


 

دومین پیش کرسی نظریه پردازی "نظریه چتری ارزش اخلاقی" (حق‌گروی) با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی  1396/12/12