نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3417
پرینت

نشست علمی اقامه ادله کلامی بر پایه نگاه مجموعی به آیات قرآن کریم  1396/08/04