نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3754
پرینت

همایش، نشست های علمی، نقد کتاب ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴

 

 


نشست علمی الاهیات سلبی و ایجابی (جلسه اول: گزارش دیدگاه ها) ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

 


نقد کتاب کلام جدید 1394/08/26

 

 


جلسه نقد کتاب روش شناسی علم کلام ۱۳۹۴/۱۰/۲۳


شست علمی نقد و بررسی جریان های انحرافی مهدویت

با تأکید بر جریان یمانی  1394/11/12

 


 

نشست علمی نقد و بررسی تطبیقی هرمنوتیک هرش و روش تفسیری مفسران

با تأکید بر علامه طباطبایی  1394/11/17