نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 مرداد 1395 بازدید: 12253
پرینت

 باسمه تعالی

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

دومین دوره آموزشی مدرسه تابستانی کلام امامیه

اصفهان  – مرداد 1395

مشخصات فردی

نام

 

نام پدر

 

کدملی

 

نام خانوادگی

 

تاریخ تولد

 

شماره شناسنامه

 

 

سوابق تحصیلی

تحصیلات حوزوی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

تحصیلات دانشگاهی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

 

سوابق پژوهشی (پایان­نامه و مقالات)

عنوان

محل ارائه/نشر

زمان دفاع/نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

آدرس

 

ایمیل

 

تلفن همراه

 

 

توضیحات