نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: بدون مجموعه
نمایش از 03 شهریور 1397 بازدید: 687
پرینت

سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه - 3-5 شهریور 1397- مشهد مقدس

 


 

جلسه اول - استاد سبحانی

مفهوم اهل‌ البیت و تبیین مصادیق آن در سنت اسلام و مراجع فکری اسلامی

 


جلسه دو - استاد رضوی

معنا شناسی و گستره مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام


جلسه سوم - استاد طالقانی

نسبت مرجعیت علمی اهل‌ البیت با مرجعیت علمی قرآن و عقل


روز اول - میزگرد اساتیدجلسه چهارم - استاد صادقی

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم ­السلام در علم اخلاق


جلسه  پنجم - استاد وحدتی شبیری

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم ­السلام در علم  فقه و حقوقجلسه ششم - استاد ارسطا

مرجعیت علمی اهل البیت علیهم ­السلام در سیاستروز دوم - میزگرد اساتیدجلسه هفتم - استاد قدردان قراملکی

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم­ السلام در شناخت جهان

 


جلسه هشتم - استاد منتظری

مرجعیت علمی اهل ­البیت علیهم­ السلام در شناخت انسان

 


جلسه نهم - استاد برنجکار

مرجعیت علمی اهل ­البیت علیهم ­السلام در شناخت خدا

 


روز سوم - میزگرد اساتید