نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3499
پرینت

 "نقد و بررسی مبانی وهابیت و داعش"

 


جلسه اول: سخنران : دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی  1396/11/04

 

 


جلسه دوم: سخنران : دکتر عزالدین رضانژاد  1396/11/04 


جلسه سوم: سخنران : دکتر حسن ضیاتوحیدی  1396/11/05کارگاه  علمی آموزشی "انگاره خودبسندگی طبیعت و قانون های آن" 1396/10/27

 

 


 

کارگاه  علمی آموزشی "فیزیک کوانتمی و ملاحظات توحیدی" 1396/12/03

 

 

 


 

کارگاه  علمی آموزشی "کیهان شناسی و ملاحظات توحیدی" 1396/12/17