نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 1276
پرینت

کلاس فقه العقاید (قواعد کلامی عدل الهی /  استاد: دکتر رضا برنجکار /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اول


 جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم

 


جلسه هفتم