حدیث خوانی (احادیث کلامی - اصول کافی)

نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4214
پرینت

کلاس حدیث خوانی احادیث کلامی / اصول کافی / حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار / ۱۳۹۴


جلسه اول: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ / فاقد صوت


جلسه دوم: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ / فاقد صوت


جلسه سوم: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵


  جلسه چهارم: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶


  جلسه پنجم: ۱۳۹۴/۱۰/۰۳


   جلسه ششم: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰


   جلسه هفتم: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴


   جلسه هشتم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱


 


جلسه نهم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸


 جلسه دهم: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


 جلسه یازدهم: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

  


جلسه دوازدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

 

 


جلسه سیزدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

 

 


 جلسه چهاردهم: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰