نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4034
پرینت

دوره آموزشی نقد و بررسی مبانی و جریان های سلفی معاصر - حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی


نقد و بررسی مبانی و جریان های سلفی معاصر ۱۳۹۳

 


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


جلسه  هشتم


جلسه  نهم


جلسه  دهم


جلسه  هفتم