نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: بدون مجموعه
نمایش از 03 شهریور 1397 بازدید: 217
پرینت

سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه - 3-5 شهریور 1397- مشهد مقدس

 


 

جلسه اول - استاد سبحانی

مفهوم اهل‌ البیت و تبیین مصادیق آن در سنت اسلام و مراجع فکری اسلامی

 


جلسه دو - استاد رضوی

معنا شناسی و گستره مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام


جلسه سوم - استاد طالقانی

نسبت مرجعیت علمی اهل‌ البیت با مرجعیت علمی قرآن و عقل


روز اول - میزگرد اساتیدجلسه چهارم - استاد صادقی

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم ­السلام در علم اخلاق


جلسه  پنجم - استاد وحدتی شبیری

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم ­السلام در علم  فقه و حقوقجلسه ششم - استاد ارسطا

مرجعیت علمی اهل البیت علیهم ­السلام در سیاستروز دوم - میزگرد اساتیدجلسه هفتم - استاد قدردان قراملکی

مرجعیت علمی اهل­ البیت علیهم­ السلام در شناخت جهان

 


جلسه هشتم - استاد منتظری

مرجعیت علمی اهل ­البیت علیهم­ السلام در شناخت انسان

 


جلسه نهم - استاد برنجکار

مرجعیت علمی اهل ­البیت علیهم ­السلام در شناخت خدا

 


روز سوم - میزگرد اساتید


 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 تیر 1397 بازدید: 223
پرینت

 شناسایی و بررسی مسیحیت تبشیری


جلسه اول - استاد توحیدی و استاد کاشانی

 


 


جلسه دوم - استاد توحیدی

 


جلسه سوم - استاد کاشانی

 


جلسه چهارم - استاد کاشانی

 


جلسه پنجم - استاد یگانه

 


جلسه ششم - استاد یگانه و استاد قائمی

 

 

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 822
پرینت

کلاس فقه العقاید (قواعد کلامی عدل الهی /  استاد: دکتر رضا برنجکار /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اول


 جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم

 


جلسه هفتم

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 784
پرینت

جهان شناسی کلامی  /  استاد: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم

 

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 مرداد 1395 بازدید: 8965
پرینت

 باسمه تعالی

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

دومین دوره آموزشی مدرسه تابستانی کلام امامیه

اصفهان  – مرداد 1395

مشخصات فردی

نام

 

نام پدر

 

کدملی

 

نام خانوادگی

 

تاریخ تولد

 

شماره شناسنامه

 

 

سوابق تحصیلی

تحصیلات حوزوی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

تحصیلات دانشگاهی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

 

سوابق پژوهشی (پایان­نامه و مقالات)

عنوان

محل ارائه/نشر

زمان دفاع/نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

آدرس

 

ایمیل

 

تلفن همراه

 

 

توضیحات