نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4548
پرینت

 


کلاس قواعد کلامی / دوره اول: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ / حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار


 جلسه اول

 


جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهمجلسه سیزدهم


 

کلاس قواعد کلامی / دوره دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴/ حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار


 

 


جلسه اول

    

 


جلسه دوم

    

 


جلسه سوم

 


جلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم

   


جلسه هفتم

   


جلسه هشتمجلسه نهم

صوت موجود نیست


جلسه دهم

   


جلسه یازدهمجلسه دوازدهم

 


جلسه سیزدهم

   


جلسه چهاردهم

  


جلسه پانزدهم

موجود نیست