نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4026
پرینت

دوره آموزشی منبع شناسی فریقین - حجت الاسلام و المسلمین حسین شانه چی


منبع شناسی فریقین : دوره اول ۱۳۹۳


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


جلسه  هشتم


جلسه  نهم


جلسه  دهم


منبع شناسی فریقین : دوره دوم  ۱۳۹۴


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم