نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 27 مرداد 1397 بازدید: 14
پرینت

جلسه اول-استاد کاشانی و استاد توحیدی


جلسه دوم-استاد توحیدی

 

 

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 604
پرینت

جهان شناسی کلامی  /  استاد: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم

 

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 مرداد 1395 بازدید: 7650
پرینت

 باسمه تعالی

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

دومین دوره آموزشی مدرسه تابستانی کلام امامیه

اصفهان  – مرداد 1395

مشخصات فردی

نام

 

نام پدر

 

کدملی

 

نام خانوادگی

 

تاریخ تولد

 

شماره شناسنامه

 

 

سوابق تحصیلی

تحصیلات حوزوی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

تحصیلات دانشگاهی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

 

سوابق پژوهشی (پایان­نامه و مقالات)

عنوان

محل ارائه/نشر

زمان دفاع/نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

آدرس

 

ایمیل

 

تلفن همراه

 

 

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 645
پرینت

کلاس فقه العقاید (قواعد کلامی عدل الهی /  استاد: دکتر رضا برنجکار /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اول


 جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم

 


جلسه هفتم

 

 
نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3575
پرینت

کلاس حدیث خوانی احادیث کلامی / اصول کافی / حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار / ۱۳۹۴


جلسه اول: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ / فاقد صوت


جلسه دوم: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ / فاقد صوت


جلسه سوم: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵


  جلسه چهارم: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶


  جلسه پنجم: ۱۳۹۴/۱۰/۰۳


   جلسه ششم: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰


   جلسه هفتم: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴


   جلسه هشتم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱


 


جلسه نهم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸


 جلسه دهم: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


 جلسه یازدهم: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

  


جلسه دوازدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

 

 


جلسه سیزدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

 

 


 جلسه چهاردهم: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰