نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4956
پرینت

دوره آموزشی زبان تخصصی کلام و فلسفه دین- دکتر محمد جاودان

 

زبان تخصصی کلام و فلسفه دین - استاد :  دکتر محمد جاودان


برای دانلود صوت سال تحصیلی 98-1397

  ******* بعلت تغییرات در ساختار سایت و طولانی شدن احتمالی این ساختار، لطفا جهت بهره مندی و دانلود صوت این درس به کانال های انجمن کلام اسلامی در پیام رسان های ایتا و تلگرام به نشانی های ذیل مراجعه فرمایید   *******

 


کانال اطلاع رسانی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

ایتا:
  https://eitaa.com/Islamic_theology

تلگرام:  
https://t.me/Islamic_theology1زبان تخصصی کلام و فلسفه دین: دوره اول  ۱۳۸۹


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


جلسه  هشتم


جلسه  نهم


جلسه  دهم


جلسه  یازدهم


جلسه  دوازدهم


جلسه  سیزدهم


جلسه  چهاردهم


جلسه  پانزدهم


جلسه  شانزدهم


جلسه هفدهم


جلسه هجدهم


جلسه نوزدهم


جلسه بیستم


جلسه بیست و یکم


جلسه بیست و دوم


 زبان تخصصی کلام و فلسفه دین: دوره دوم  ۱۳۹۰


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


جلسه  هشتم


جلسه  نهم


جلسه  دهم


جلسه  یازدهم


جلسه  دوازدهم


جلسه  سیزدهم


جلسه  چهاردهم


جلسه  پانزدهم


جلسه  شانزدهم


جلسه هفدهم


جلسه هجدهم


جلسه نوزدهم


جلسه بیستم


جلسه بیست و یکم


جلسه بیست و دوم


زبان تخصصی کلام و فلسفه دین: دوره سوم ۱۳۹۱


جلسه اول

 


 جلسه  دوم

 


جلسه  سوم

 


 جلسه  چهارم

 


جلسه  پنجم

 


 جلسه  ششم

 


جلسه  هفتم

 


 جلسه  هشتم

 


جلسه  نهم

 


جلسه  دهم

 


 جلسه  یازدهم

 


جلسه  دوازدهم

 


 جلسه  سیزدهم

 


جلسه  چهاردهم

 


جلسه  پانزدهم

 


 جلسه  شانزدهم

 


 جلسه هفدهم

 


جلسه هجدهم

 


 جلسه نوزدهم

 


 جلسه بیستم

 


جلسه بیست و یکم

 


 جلسه بیست و دوم


زبان تخصصی کلام و فلسفه دین: دوره چهارم ۱۳۹۲

 


 جلسه اول

 


جلسه  دوم

 


 جلسه  سوم

 


 جلسه  چهارم

 


 جلسه  پنجم

 


جلسه  ششم

 


 جلسه  هفتم

 


 جلسه  هشتم

 


جلسه  نهم

 


 جلسه  دهم

 


 جلسه  یازدهم

 


 جلسه  دوازدهم

 


 جلسه  سیزدهم

 


 جلسه  چهاردهم

 


 جلسه  پانزدهم

 


جلسه  شانزدهم

 


 جلسه هفدهم

 


 جلسه هجدهم

 


 جلسه نوزدهم

 


جلسه بیستم

 


 جلسه بیست و یکم

 


جلسه بیست و دوم


 

زبان تخصصی کلام و فلسفه دین - استاد :  دکتر محمد جاودان

 

سال تحصیلی 98-1397

 

  ******* بعلت تغییرات در ساختار سایت و طولانی شدن احتمالی این ساختار، لطفا جهت بهره مندی و دانلود صوت این درس به کانال های انجمن کلام اسلامی در پیام رسان های ایتا و تلگرام به نشانی های ذیل مراجعه فرمایید   *******

 


کانال اطلاع رسانی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

ایتا:
  https://eitaa.com/Islamic_theology

تلگرام:  
https://t.me/Islamic_theology1