نوشته شده توسط اشکوری دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 531
پرینت

جهان شناسی کلامی  /  استاد: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم

 

 

 
نوشته شده توسط اشکوری دسته: بدون مجموعه
نمایش از 04 بهمن 1396 بازدید: 556
پرینت

کلاس فقه العقاید (قواعد کلامی عدل الهی /  استاد: دکتر رضا برنجکار /  شروع دوره: آذر 1396


جلسه اول


 جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم

 


جلسه هفتم

 

 
نوشته شده توسط اشکوری دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3508
پرینت

کلاس حدیث خوانی احادیث کلامی / اصول کافی / حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار / ۱۳۹۴


جلسه اول: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ / فاقد صوت


جلسه دوم: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ / فاقد صوت


جلسه سوم: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵


  جلسه چهارم: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶


  جلسه پنجم: ۱۳۹۴/۱۰/۰۳


   جلسه ششم: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰


   جلسه هفتم: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴


   جلسه هشتم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱


 


جلسه نهم: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸


 جلسه دهم: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


 جلسه یازدهم: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

  


جلسه دوازدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

 

 


جلسه سیزدهم: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

 

 


 جلسه چهاردهم: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

 

 

 
نوشته شده توسط اشکوری دسته: بدون مجموعه
نمایش از 14 مرداد 1395 بازدید: 7401
پرینت

 باسمه تعالی

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

دومین دوره آموزشی مدرسه تابستانی کلام امامیه

اصفهان  – مرداد 1395

مشخصات فردی

نام

 

نام پدر

 

کدملی

 

نام خانوادگی

 

تاریخ تولد

 

شماره شناسنامه

 

 

سوابق تحصیلی

تحصیلات حوزوی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

تحصیلات دانشگاهی

مقطع:

رشته:

محل تحصیل:

 

سوابق پژوهشی (پایان­نامه و مقالات)

عنوان

محل ارائه/نشر

زمان دفاع/نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

آدرس

 

ایمیل

 

تلفن همراه

 

 

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نوشته شده توسط اشکوری دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 2727
پرینت

همایش، نشست های علمی، نقد کتاب 1396- 1395

 


نشست علمی برداشت هایی نادرست از خاتمیت قرآنی 1396/07/25


 


نقد کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه‌ها و جریان‌های کلامی)  1396/07/26

 


نشست علمی امکان‌سنجی تعریف علم در قرآن  1396/07/30


نشست علمی اقامه ادله کلامی بر پایه نگاه مجموعی به آیات قرآن کریم  1396/08/04

 

 


نشست علمی جایگاه ادراک حسی در نظام معرفت شناسی قرآن  1396/08/07

 


نشست علمی نقد استدلال­ های قرآنی مدعیان یمانی  1396/08/08

 


نشست علمی بررسی و نقد دیدگاه های سکولاریستی نسبت به وحی  1396/08/09

 

 


نشست علمی سریان ولایت الهی در قرآن و عهد جدید   1396/08/11

 

 


نشست علمی نقد و بررسی باستان گرایی (بررسی تاریخی و نقد کلامی)  1396/09/22


 


 

نشست علمی نقد کتاب قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان  1396/10/20


 


نشست علمی بررسی وضعیت تربیت ایمان مذهبی در نظام آموزش و پرورش   1396/10/24

 

 


نشست علمی بررسی مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی   1396/10/30

 


کرسی علمی ترویجی "قرینه گرایی در قرآن" 1396/11/24

 


پیش کرسی نظریه پردازی "نظریه چتری ارزش اخلاقی" (حق‌گروی) با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی  1396/11/28


 


 

دومین پیش کرسی نظریه پردازی "نظریه چتری ارزش اخلاقی" (حق‌گروی) با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی  1396/12/12